Za dodatne informacije pozovite: +381 (0)32 356 973

Naša specijalizovanost, između ostalog, omogućila nam je da kvalitet naših alata i njihovi rokovi isporuke budu na zavidnom nivou. Najbolji dokaz ovoj tvrdnji jeste činjenica da veliki broj vodećih drvnih industrija radi našim alatima.

Naša fabrika proizvodi sve vrste alata za drvnu i grafičku industriju. Ovo uslovljava veliki broj vrsta alata sa obiljem dimenzija koje moraju biti tačno precizirane da bi isporučeni alati u svemu odgovarali svojoj nameni.

Veoma kvalitetno i uspešno vršimo usluge oštrenja i regeneracije noževa za grafiču i drvnu industriju. Naš pogon za oštrenje alata je opremljen univerzalnim mašinama i priborom, potrebnim za prihvatanje razičitih vrsta alata.

Proizvodnja alata za drvnu industriju
PROIZVODNJA

Visok procenat specijalnih alata u našim isporukama , uslovljen eksluzivnošću proizvoda naših kupaca, takođe je ilustrativan podatak nivoa naše proizvodnje.

Proizvodi
Regeneracija alata
REGENERACIJA

Regeneracija se vrši istim programskim procesima na mašinama kakve primjenjujemo i pri izradi novih alata. Takvim se pristupom ostvaruje kvalitetna i ekonomična iskoristivost alata.

Regeneracija
Ostrenje nozeva
OŠTRENJE

Ošternje se vrši istim programskim procesima na mašinama kakve primjenjujemo i pri izradi novih alata. Takvim se pristupom ostvaruje kvalitetna i ekonomična iskoristivost alata.

Ošternje